ניתן לשלם גם דרך ביט

 יש לכתוב שמך המלא

053-3374200